MES je systém spravedlivý, ten nikdo neoblafne

06/21/2022

Výrobní informační systémy (MES) jsou softwarová řešení, která spojují řízení výroby s podnikovými systémy (např. ERP). Do výrobních procesů přináší mnohé kontrolní mechanismy jako je řízení kvality, zvýšení výkonu operátorů, pracovní režim, nebo třeba alarmy při poruše. Nechceme, aby byl MES systém vnímán jako špehování zaměstnanců, nebo dokonce bič na lidi. Je to spravedlivý systém, který měří všem stejným metrem na základě pravdivých dat.

Alarmy do každé továrny

Někdy se stroj zastavit musí, třeba proto, aby měli zaměstnanci čas na rutinní výměnu součástek v lince. Ale jsou chvíle, kdy se nedaří a dojde k poruše, se kterou si dělníci sami neporadí. Automatizovaný alarm může po nastaveném čase poslat smsku mistrovi a ten hned pomůže řešit problém, se kterým si operátoři neporadili. Stejně tak může alarm pomoc operátorovi s vyskladněním chybějícího materiálu ze skladu. Vidíte? Pomoc, nikoli bič.

Dobře nastavené alarmy pomáhají na denní bázi. Představte si, že ředitel výroby je informován o problému trvajícím déle než hodinu a najednou mu přijde upozornění, ze kterého může vyvodit hned několik závěrů: buď je to vina starého a poruchového stroje, nebo nedostatkem servisních techniků, nebo třeba špatně proškolenou obsluhou stroje. Vše dokáže ze své pozice rychle rozhýbat a vyřešit.

A jestli jsou na něco alarmy opravdu machři, je to kontrola kvality. Hodí se pro případy, kdy je na pracovišti vyrobeno po sobě v řadě, nebo během určitého časového intervalu, X neshodných výrobků.

Co nabízí analýzy?

V MES xTrace již existuje předdefinovaná sada analýz s uživatelskými filtry, ale není problém si vytvořit vlastní sestavy.

OEE pracoviště nebo všech pracovišť formou budíků – dostupnost (odstávky/ produktivní čas), výkon (vyrobeno kusů/ očekávaný výstup), kvalita (počet OK ks/vyrobeno ks) a celkové OEE.

Analýzy také nabízí možnost sledování efektivity operátora včetně kontroly kvality, výkonu a porovnání reálných hodnot s normami. Analýzu výrobních sestav dle počtu výrobků (aktuální výroba na linkách, přehled počtu hotových výrobků), analýzy výrobních sestav podle počtu operací, analýzy procesních chyb, počítadla dílů, operací, výrobní dávky.

Ani reporty nelžou

Obdobně jako je tomu u sestav analýz, máme v MES xTrace předdefinovanou sadu reportů s uživatelskými filtry. Chcete mít přehled o aktuální směně, zmetkovosti, nebo statistice operátora? V reportech jsou dostupné informace o odstávkách a OEE, takže máte řízení kvality, dostupnosti i výkonu v jedné přehledné aplikaci.

Odstávky

Sběr informací o dostupnosti a odstávkách ve výrobě využívá pro: přehled historie odstávek na pracovištích, analýzy četnosti odstávek na pracovištích, výpočet ukazatele Dostupnost a následný výpočet OEE a upozornění alarmem, že je pracoviště v odstávce, příslušné skupině uživatelů.

Dummy logika a kontrola a řízení kvality

Dummy logika jsou vlastně nastavené kontroly kvality (kamerami, ručně, automatizované). Jde o záměrné nasimulování chyb na výrobcích tak, aby xTrace prověřil správné nastavení výrobních strojů, které vadný kus zachytí. Zároveň můžou takové záměrně chybné díly sloužit i k ověření si, jestli se personál dostatečně věnuje kontrole kvality a zaznamená dummy díl do reportu.

Obecně se můžeme říci, že pokud nám to povaha výroby (pracovišť) povoluje, můžeme mít v celém systému DUMMY pro každé pracoviště nebo skupinu pracovišť pouze dva existující DUMMY díly pro OK a NOK test. Není-li tomu tak, je potřeba mít těchto DUMMY dílů víc a přiřadit je ke správným produktům a na správná pracoviště.

Vidíte? MES xTrace je především pomocník, který přispívá k efektivnějšímu a přehlednějšímu řízení výroby.

 

Zajímá vás, s čím vším vám MES systém xTrace pomůže? Přečtěte si článek s příklady z praxe, nebo nás rovnou kontaktujte.

Napište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru