TEEP vám ukáže, jak efektivně využívat výrobní linku

OEE, OOE a TEEP – tři ukazatele výkonnosti, které se používají v průmyslu k hodnocení účinnosti a efektivity výrobních zařízení. Ano, jsou tři. A i když je z nich OEE nejúplnější, protože zohledňuje dostupnost, výkonnost a míru kvality zařízení, dnes se podíváme na zoubek totální efektivitě zařízení, čili TEEP.

Bez starého dobrého OEE se TEEP nedoberete

TEEP (Total Effective Equipment Performance) je ukazatel efektivity, který se používá k měření využití výrobního zařízení. Tento ukazatel vám říká, kolik času stroje skutečně tráví výrobou v porovnání s tím, kolik by mohly vyrobit, kdyby pracovaly nepřetržitě a bez problémů.

TEEP tedy poskytuje komplexnější pohled na efektivitu výrobního zařízení, zahrnující jak jeho skutečný provoz, tak i plánovanou dostupnost.

 

Geniální ukazatel efektivity nebo jen další výrobní buzzword?

TEEP se stejně jako OEE skládá ze tří faktorů: dostupnosti (Availability), výkonnosti (Performance) a kvality (Quality), které ale doplňuje specifickou proměnnou: vytížením.

– Dostupnost vyjadřuje čas, kdy stroje skutečně vyrábí.
– Výkonnost hodnotí rytmus výroby na základě údajů o rychlosti výroby položky a porovnává výsledek s očekáváním.
– Kvalita udává podíl výrobků bez chyb.
– Vytížení (anglicky loading) zohledňuje poměr mezi plánovaným časem provozu a kalendářním časem.

Vidíte ten rozdíl? Zatímco do výpočtu OEE zahrnujeme jen čas, který měl stroj pracovat, TEEP bere v potaz celkový kalendářní čas (včetně plánovaných prostojů apod).

Můžeme tedy vidět, jak si naše výroba stojí, kde máme problémy a co můžeme udělat, abychom se zlepšili. Ale jak se k těmto informacím dostaneme a co s nimi? Tady nám pomůže systém MES.

 

TEEP

TEEP a MES: Klíč k vyšší produktivitě a nižším výrobním nákladům

MES (Manufacturing Execution System) je informační systém používaný v průmyslové výrobě k sledování a dokumentaci transformace surovin na hotové výrobky. Systém MES umožňuje sbírat data o výrobních procesech v reálném čase, což umožňuje okamžitou reakci na vzniklé problémy a optimalizaci výroby.

Kombinace ukazatele TEEP a systému MES tak umožňuje firmě nejenom sledovat využití svých strojů a efektivitu výroby, ale také na základě těchto dat přijímat rozhodnutí o optimalizaci výrobních procesů.

 

Jaký význam má používání těchto ukazatelů?

Zatímco OEE je nejdůležitější přímo pro lidi ve výrobě, TEEP je zajímavý především pro obchodní a finanční ředitele.

Například máte-li před sebou investici do nového stroje, je dobré nejprve optimalizovat OEE, abyste měli jistotu, že ty stávající opravdu využíváte na 100 %. Až když se toto číslo blíží maximu, je čas na vyhodnocení TEEP, abyste odhalili, jak se vám investice do stroje bude vracet, nebo jestli máte volnou kapacitu na novou zakázku.

A efektivněji využité stroje znamenají vyšší produktivitu a nižší náklady.

Zlepšete efektivitu výroby a porazte konkurenci

 

Napište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru