Digitalizace výroby dřevěných obalů, beden a boxů

Příběh zavedení výrobního systému xMost MES ve Steinbauer Lechner s.r.o.

Společnost Steinbauer Lechner s.r.o. je moderní podnik se sídlem v Lišově na Českobudějovicku a specializuje se na vývoj a výrobu standardních i individuálně přizpůsobených obalů, kontejnerů, beden a boxů. Vyvíjí a vyrábí obalová řešení ve vysoké kvalitě. Své produkty exportuje do celého světa. Firma zaměstnává 80 zaměstnanců v nově vybudovaných prostorách.

případová studie - digitalizace výroby steinbauer lechner

VÝCHOZÍ STAV

Zákazník pro řízení výroby využíval pouze na míru přizpůsobený ERP systém tuzemského vývojáře. Chyběly mu tedy online informace o stavu výroby a jednotlivých zakázek a nebyl nijak monitorován chod strojů a spotřeba elektrické energie. Odvádění práce plně záviselo na operátorech a vedlo k nepřesnostem. Jednotlivé zakázky procházejí ve výrobě paralelně přes různá pracoviště a operace a bylo složité získat online přehled nad stavem rozpracovanosti každé zakázky a porovnat plány se skutečností ve výrobě.

POŽADAVKY NA DIGITALIZACI VÝROBY

Aby zákazník situaci vyřešil, vypsal výběrové řízení na digitalizaci výroby v rámci projektu Automatizace výroby a implementace procesů Industry 4.0. Projekt zahrnoval kompletní hardwarové a softwarové vybavení pro sběr dat z výroby a digitalizaci výroby s online odváděním výrobních dat včetně propojení se stávajícím informačním systémem.

Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Bartech, s.r.o. s řešením xMost MES, která poskytla komplexní služby od implementace řešení a instalace hardware až po následnou správu a technickou podporu.

Požadavek zněl: detailní monitorování 16 strojů (zejména CNC strojů a další technologie na zpracování kovů, dřeva, plastů a výrobu/montáž obalů) a 12 terminálů pro odvádění výroby od operátorů.

ŘEŠENÍ

Během implementace xMost MES byly vyřešeny také specifické požadavky zákazníka vyplývající z charakteru výroby jako takové.

Vytvořili jsme několik typů odváděcích logik pro operátory, jako například logika pro víceobslužné pracoviště nebo logika pro montážní či kontrolní pracoviště.

Dalším úkolem bylo datové propojení se stávajícím ERP systémem, ze kterého jsou do systému xMost MES přenášena kmenová data zakázek, pracovníků a výrobků a naopak jsou do něj zpět automaticky přenášena odvedená reálná výrobní data (kusy, časy, operace atd.).

Díky propojení s docházkovým systémem má zákazník přehled o práci a pohybu operátorů od začátku až do konce směny. Zákazník má tedy nejen přehled o OEE každého pracoviště, ale také kompletní podklady o práci operátorů v digitální podobě, které využívá při motivaci a odměňování zaměstnanců.

průchod zakázky přes pracoviště
Výsledek a plány na další rozvoj řešení

Zákazník je díky výrobnímu systému xMost MES okamžitě informován o stavu výroby. Díky přehlednému zobrazení aktuálního i plánovaného průchodu zakázky přes pracoviště na velkoplošných LCD obrazovkách ve výrobě má management i operátoři online přehled o tom, na jakém pracovišti se zakázka nachází a jakými pracovišti má projít. Je tedy sledován aktuální i plánovaný tok zakázky celou výrobou. Díky přesným a pravdivým informacím z výroby jsou průběžně prováděna v managementu firmy opatření ke zvýšení efektivity výroby, snížení nákladů a prostojů.

Dalším krokem v plné digitalizaci výroby je rozšíření plánování výroby a kapacit na jednotlivých pracovištích (výkony versus efektivita investic) a další reporty a výstupy včetně grafického znázornění zaměřeného na efektivitu naplnění kapacit na jednotlivých pracovištích. V plánu je také plná digitalizace preventivní údržby.

Petr Koukol Dis, manažer TPV

„xMost MES nám pomohl řídit výrobu na základě reálných dat získaných přímo ze strojů i od operátorů. Daří se nám pracovat s motivací lidí a zlepšovat celkovou efektivitu výroby. Velkým pomocníkem je grafické zobrazení toku zakázek výrobou na velkých obrazovkách. Jako zákazník si ceníme rychlosti a vstřícnosti s jakou firma Bartech přistupovala k našim požadavkům a zároveň sama přinášela nápady a řešení nad rámec původního zadání.“

Napište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru