Working instructions

Je funkce našeho výrobního systému xTrace, kdy dochází k proškolení operátora. Každý tak ví, co přesně má/nemá dělat. Jde o jakousi kontrolu pracovníků, zda jsou dobře proškoleni na danou činnost.

Jistě víte, že chybovost je často způsobená lidským faktorem. Díky jasně daným pracovním instrukcím máte zaměstnance i výrobu pevně ve svých rukou.

A jak to funguje v praxi? 👇

Každý operátor má na počítači přístup ke svým pracovním instrukcím. Jakmile se naskenuje sériové číslo dílu, systém ihned zobrazí instrukce, které se vážou k danému pracovišti. Zároveň ověří, zda je obsluha dostatečně na dané stanoviště proškolená. Pokud pracovník tímto konkrétním školením neprošel, xTrace to ihned zahlásí.

To ovšem není všechno! Tato funkce vám, jako na stříbrném podnose, přináší i další důležité informace:
  •  Kdo konkrétně je na daném pracovišti přihlášený.
  •  Aktuální stav zpracovávaného výrobku.
  •  Funkční tlačítka pro zobrazení instrukce.
  •  Zobrazení materiálu, který je potřebný pro zabalení výrobku.

Díky všem těmto informacím máte kontrolu výroby pod drobnohledem. A když nastane problém, můžete ho v cuku letu vyřešit.

Napište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru