Když systém hlásí poplach

07/20/2022

Čas od času dojde v každém provozu k poruše, se kterou si operátoři sami neporadí. Alarmy v takovém případě informují nadřízené o tom, že se vyskytl problém. Mistrovi odejde automatizovaná sms zpráva nebo e-mail a on podřízeným s řešením problému pomůže. Alarm může na druhou stranu pomoc i operátorovi. Třeba v případě, kdy potřebuje ze skladu vychystat chybějící materiál.

Vidíte? Je to pomocná ruka, nikoli bič na zaměstnance. Proto je alarmový systém je součástí našich MES systémů xTrace i xMost a u mnoha našich zákazníků se osvědčil jako neúnavný hlídač kvality, zásobování i údržby. Pojďme se na něj podívat blíž.

Dobře nastavené alarmy pomáhají na denní bázi

Je jen na vás, jak (dobře) si daný alarm nastavíte. Je úplně běžné že alarmů na dané téma existuje více a mění se s časem.

Představte si, že jste ředitel výroby a chcete být informován o problému trvajícím déle než hodinu. Najednou vám přijde upozornění, že stroj stojí déle než 60 minut a vy z něj můžete vyvodit hned několik závěrů. Buď je to vina starého a poruchového stroje, nebo nedostatkem servisních techniků, nebo třeba špatně proškolenou obsluhou stroje. Vše dokáže ze své pozice rychle rozhýbat a vyřešit.

Systémové a uživatelské alarmy

Systém xTrace obsahuje možnost využití alarmů ve dvou úrovních:

Automatický (systémový) – spouští se automaticky, pokud dojde k určité události (například pokud se na pracovišti vyrobí x neshodných výrobků za hodinu nebo v řadě po sobě).

Manuální (uživatelský) – uživatel na xTrace pracovišti naskenuje příkazový čárový kód alarmu a ten se pošle určenému příjemci (například technikovi v případě poruchy stroje).

Tyto alarmy se běžně používají při objednávání materiálu. Po načtení čárového kódu přijde skladníkovi žádanka, aby doplnil materiál na linku.

Eskalace alarmů

Oba výše zmíněné typy alarmů mají možnost zapnutí eskalace. To znamená, že pokud dojde na pracovišti k poruše, odejde e-mail nebo sms inženýrům. Pokud není porucha vyřešena do 20 minut, spustí se eskalace na management.

V případě, že problém přetrvává déle než 30 minut od první eskalace, spustí se další automatická eskalace na ředitele závodu. Tak to může pokračovat dál a dál, dle aktuálního nastavení pro každý alarm zvlášť.

U eskalace si můžete předem definovat i čas, do kterého musí dojít k potvrzení alarmu (a to buď přes webové rozhraní nebo přímo na pracovišti PIN kódem). Pokud k tomu nedojde, ten stejný alarm obdrží další skupina příjemců, případně vedoucí.

 

Alarmy vám pohlídají i prostoje

Na prostoje jsme se podívali zblízka v předchozím článku a nakousli jsme rovnou i téma alarmů. Určité prostoje (třeba takové, při kterých tratíte na elektrické energii, ale nic nevyrábíte) se totiž automatickým alarmem vyplatí řešit. Obzvlášť, když si můžete sami nastavit, jaké parametry jsou pro vás důležité a necháte systém, aby je ohlídal za vás.

To znamená, že si sami zvolíte, jestli chcete dostat alarm formou sms nebo e-mailu tehdy, když stoupne prostojovost nad určité procento, když stoupne třeba o dvě procenta nahoru nebo třeba, když vám k těm prostojům ještě klesne produktivita.

Další příklady alarmů:

Jestli jsou na něco alarmy opravdu machři, je to kontrola kvality. Hodí se pro případy, kdy je na pracovišti vyrobeno po sobě v řadě, nebo během určitého časového intervalu, X neshodných výrobků.

Pohlídají, jestli je použitý nástroj vhodně vybraný a poslouží jako alarmový systém preventivní údržby. Po určité době motohodin nebo po překročení předem stanoveného počtu cyklů se pracoviště zablokuje a alarm dá vědět technikovi, že má provést údržbu.

🔺 Hlášení o nedostupnosti pracovišť a opracování dílu v nestandardním režimu (např. při náběhu výroby). Evidují bezpečnost práce (například otevřené a zavřené dveře).

🔺 Pohlídají také stav výroby (alarm o dokončení nebo změně výrobní dávky), chyby při importu z externího systému (plánování, import číselníků atd.).

Tak co myslíte? Pustíte si alarmy i do vaší továrny?

Napište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru