PDCA: Čtyřkrokový plán, který vaši výrobu posune na novou úroveň

Frustrují vás neefektivní procesy, které zpomalují produktivitu výroby a zvyšují náklady? Tak věřte, že existuje docela jednoduchý a systematický přístup, se kterým zatočíte nejen s těmito problémy – PDCA cyklus. Čtyřfázová metodě, která vám pomůže identifikovat slabiny, implementovat účinná řešení a dosáhnout trvalých výsledků. Jak? Pojďme to zjistit.

Plan-Do-Check-Act

Cyklus PDCA, známý též jako Demingův cyklus, je opakující se managementová metoda používaná pro kontrolu a neustálé zlepšování procesů a produktů. Jde o čtyřfázový přístup, který se skládá z fází: plánování (Plan), provedení (Do), kontroly (Check) a jednání (Act).

  • Plan (Plánování): V této fázi je třeba identifikovat problém nebo oblast zlepšení. Poté je třeba vypracovat plán na řešení tohoto problému nebo na zlepšení. Plán by měl zahrnovat stanovení cílů, definování procesů, které jsou potřebné k dosažení těchto cílů, a vytvoření měřitelných kritérií úspěchu.
  • Do (Provedení): V této fázi se plán zavádí a sbírají se data pro pozdější analýzu.
  • Check (Kontrola): Ve fázi kontroly se provádí analýza výsledků proti plánovaným cílům. Pokud výsledky neodpovídají očekáváním, je třeba identifikovat, co se stalo špatně a proč.
  • Act (Jednání): V poslední fázi se na základě zjištěných výsledků provádí úpravy plánu. Pokud se vše podařilo, proces se zavede natrvalo. Pokud ne, proces se reviduje a cyklus opakuje.

     

    A o tom to je především – o neustále se opakujícím koloběhu.

 

PDCA jako cesta k optimální výrobě

PDCA pomáhá průmyslovým a výrobním firmám nacházet slabiny v procesech, implementovat řešení a hodnotit jejich účinnost.

Protože jde o cyklický proces, po fázi „Act“ se vždy vrátí k fázi „Plan“. Díky tomu mohou (a v ideálním případě to také dělají) organizace neustále zlepšovat své procesy, což je základním principem metodik jako je štíhlá výroba a Kaizen.

A co kombinace PDCA a MES?

Zatímco PDCA je systematická metoda pro řízení kvality a kontinuálního zlepšování, MES je softwarový systém navržený pro sledování a řízení operací v reálném čase.

Jejich kombinace přináší synergický/silnější efekt. PDCA cyklus umožňuje identifikovat problémy a vytvářet plány pro jejich řešení, zatímco MES poskytuje aktuální data a informace, které jsou nezbytné pro správné rozhodování. Data z MES mohou být analyzována a použita k posouzení, zda jsou plány PDCA účinné a zda je nutné provést další úpravy.

Hledáte klíč k optimální výrobě, konkurenční výhodě a dlouhodobému úspěchu?

Přečtěte si, čím MES xMost poráží konkurenci

Proč xMost

Napište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru