MES a prediktivní údržba: Synergie pro efektivní výrobu

Asi taky chodíte na preventivní prohlídky k zubaři, že? Proč? Proto, aby se vám zuby nezkazily. A s preventivní údržbou se to má ve výrobě úplně stejně – je tu od toho, aby nedošlo k poruše, která vyřadí z provozu třeba celou linku najednou.

Prediktivní údržba je tedy metoda, která využívá data z strojů a zařízení k předpovědi potřebných zásahů údržby. Cílem prediktivní údržby je provést údržbu v ideálním okamžiku – tedy předtím, než dojde k výpadku, ale ne příliš brzy, abychom neplýtvali zdroji.

Během pravidelných kontrol se opravují či nahrazují opotřebené díly. A takové pravidelné kontroly může hlídat MES systém, který s předstihem pošle notifikaci údržbářům a vedení. To může naplánovat odstávku strojů tak, aby byli dotčení operátoři přechodně přidělení k jinému stoji.

Spolupráce mezi odděleními výroby, plánování a údržby pak nese své ovoce – zlepšuje efektivitu, zvyšuje produktivitu a snižuje náklady na údržbu.

Spojení MES a prediktivní údržby může přinést mnoho výhod:

  • Predikce výpadků a minimalizace výrobních přestojů: Systém MES může shromažďovat a analyzovat data z výrobních strojů a zařízení. Tato data mohou být poté využita pro prediktivní údržbu a předpovědi možných výpadků. Tím se může výrazně snížit počet neplánovaných výpadků a tím i výrobních přestojů.

  • Optimalizace plánování údržby: S použitím MES a prediktivní údržby můžete lépe naplánovat údržbu strojů a zařízení a provádět ji v časech, kdy má minimální vliv na výrobu.

  • Prodloužení životnosti strojů a zařízení: Pravidelná a efektivní údržba může prodloužit životnost strojů a zařízení. Tím se snižují celkové náklady na nákup nových strojů a zařízení.

  • Zvýšení produktivity a efektivity: Kombinací MES a prediktivní údržby mohou organizace zvýšit svou produktivitu a efektivitu. Prediktivní údržba minimalizuje výpadky a prostoje, zatímco MES umožňuje lepší plánování a rozhodování.

A jaký je rozdíl mezi údržbou preventivní a prediktivní?

Na začátku jsme vám slíbili, že se krátce podíváme na rozdíl mezi údržbou preventivní a prediktivní. Hlavní rozdíl je v provedení. Při prediktivní údržbě se sledují běžící stroje a sleduje se jejich účinnost a opotřebení. Analýza získaných informací pak vede k při správné interpretaci k odhalení poruchy ještě před tím, než k ní opravdu dojde.

 

Tip z našeho archivu:

Jak prediktivní údržba ve výrobě zachrání miliony?

Napište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru