Od monitoringu strojů k plné digitalizaci výroby

Příběh zavedení výrobního systému xMost MES v ZAKO Turčín, s.r.o.

Společnost ZAKO TURČÍN, spol. s r.o. je rodinný strojírenský podnik se sídlem v Březnici na Zlínsku. Na trhu působí od roku 1996. Zaměstnává více než 130 lidí v oborech zámečnictví, kovoobrábění a montážní celky. Přes 70 % produkce se expeduje do Německa, Rakouska, Švýcarska a Nizozemí. Společnost má dlouhodobý stabilní růst, pravidelně investuje do inovací a technologií a disponuje výrobní kapacitou cca 15 000 normohodin měsíčně.

monitoring strojů ve firmě ZAKO Turčín případová studie

VÝCHOZÍ STAV

Ve výrobních procesech pro správné rozhodování chyběla pravdivá a spolehlivá data o reálném stavu výroby v online režimu.
Vykazování práce záviselo pouze na operátorech a objevovaly se v něm chyby. Pro korektní kalkulace zakázek chyběla reálná data z výroby o skutečných technologických časech operací a zakázek. Detailně nesledovali jednotlivé typy prostojů a nesledovala se ani spotřeba elektrické energie výrobních technologií, tudíž bylo obtížné a pracné získat trvalý přehled a kontrolu nad celou výrobou.

POŽADAVKY

Jaké jsme stanovili cíle a jaké měl zákazník požadavky?

  • Chtěl znát reálné časy výroby v porovnání s předepsanýmy časy z TPV pro správnou kalkulaci cen jednotlivých zakázek.
  • Znát reálně odpracovaný strojní čas oproti vykázanému času od operátorů a eliminovat chybu lidského faktoru.
  • Znát reálnou spotřebu elektrické energie za jednotlivé technologie a stavy strojů.
  • Sledovat typy prostojů pro zvýšení produktivity práce.

ŘEŠENÍ – MONITORING STROJŮ

Společnost se rozhodla investovat a implementovat nový výrobní systém s detailním monitoringem strojů. Oslovila 5 firem a v náročném výběrovém řízení nakonec zvítězila společnost Bartech, s.r.o. s řešením xMost MES.

Hlavní faktory pro výběr tohoto řešení byly:

  • řešení umožňuje pokrytí všech výrobních technologií jedním systémem bez výjimky

  • monitorování výroby je možné také bez zásahu do PLC stroje

  • měřící jednotku a jednotlivé senzory lze mobilně přenášet do různých strojů

  • reportovací nástroj pro snadnou tvorbu reportů na přání jako součást dodávky

  • v neposlední řadě cenová flexibilita.
Výsledek a plány na další rozvoj řešení

Zákazník má nyní díky výrobnímu systému xMost MES okamžité informace o stavu výroby. Zpřesnily se kalkulace zakázek a zvýšila se celková kvalita a efektivita výroby.

Díky přesným a pravdivým informacím z výroby dochází k průběžnému zavádění opatření ke zvýšení efektivity výroby, snížení nákladů a prostojů.
Dalším krokem v plné digitalizaci je zavedení mobilních tabletů ke každému pracovišti s online zobrazením stavu výroby a vyráběné zakázky včetně porovnání plánu výroby s reálným stavem a také vizualizace stavu výroby na velkoformátových LCD obrazovkách.

Ondřej Maršík, výrobní ředitel

„xMost MES nám otevřel oči a poskytl pravdivé informace z výroby pro rozhodování. Díky tomu trvale zvyšujeme produktivitu ve výrobě. Například na grafu výše je vidět, jak se po zavedení xMost MES zvýšila produkce u dělících pilek.“

Napište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru