Evidence výroby

Jednou ze základních funkcí MES systémů je správa výrobních postupů a ta zahrnuje i evidenci výroby. Aby byl zajištěn plánovaný průběh výroby co nejhospodárněji, je třeba znát skutečný čas, který výroba zabrala a počet správně vyrobených kusů, případně zmetků. A toho lze dosáhnout vhodně zvoleným softwarem.

Například výrobní systém xTrace umožňuje kontrolovat a zaznamenat spojení jednoho nebo více produktů nebo připojení komponent (součástek) ve výrobním procesu. Výhodou je, že díky sledování výroby můžete jednotlivé kroky při výrobě zpětně dohledat a tak případně napravit chybu.

Každé pracoviště je vybaveno terminálem se snímačem kódu. Před výrobním procesem je nasnímán kód, který obsahuje sériové číslo dílu. Po dokončení procesu obsluha výsledek zkontroluje a potvrdí výsledek, nebo stroj o výsledku automaticky informuje sám.

Volitelně lze evidovat:
  •  Spojení dvou, nebo více samostatných dílů (každý má svoji vlastní historii).
  • Vstupní komponenty na úrovni kusů (každá připojená komponenta má vlastní sériové číslo).
  • A také vstupní komponenty na úrovni šarží. Při vložení vstupních komponent (např. součástek) se nasnímá čárový kód šarže. Toto číslo šarže je přiřazeno každému dílu, který pracovištěm projde do té doby, než je nasnímána nová šarže komponent.

K evidenci stroje jako takového byl vyvinut systém xMost, který lze (mimo jiné) využít k evidenci:

  •  chování stroje (produkce-prostoj-vypnuto),
  •  práce stroje (počet cyklů na stroji),
  •  stavu stroje (připojení majáku se stavy zelená-oranžová-červená),
  •  bezpečnostní práce na stroji (evidence otevřených a zavřených dveří – s možností zaslání alarmu),
  •  evidence důležitých veličin při práci (teplota oleje, otáčky stolu, tlak vzduchu, …).

Tápete, jestli je pro vás, kde je lepší nasadit xTrace a kde xMost? Přečtěte si článek nebo nás jednoduše kontaktujte.

Napište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru