TPM údržba: základ moderní výroby

Problémy s neefektivitou výroby a opakující se výpadky strojů a nákladnými opravami jsou noční můrou každého majitele výrobní firmy. V oblasti moderní výroby už není údržba zařízení pouhým vedlejším produktem – je to nedílná součást operací. Ale co přesně je TPM? Jak prospívá výrobě? A jak při tom pomáhá MES? Pojďme se na to podívat blíž.Co to je TPM údržba?

TPM (Total Productive Maintenance) je strategie údržby zaměřená na efektivitu a životnost zařízení mimo jiné i tím, že podněcuje účast zaměstnanců na všech úrovních. Koncept se zrodil v Japonsku v 70. letech a od té doby byl implementován do průmyslových operací po celém světě.

Totálně produktivní údržba je postavena na konceptu, že údržba není jen prací konkrétního oddělení, ale je to kolektivní odpovědnost sdílená všemi zaměstnanci, od operátorů po vedení. To znamená, že v rámci TPM provádějí rutinní preventivní a prediktivní údržbu přímo operátoři. Tento koncept podporuje pocit vlastnictví, podněcuje hlubší porozumění zařízení a vede k dřívějšímu zjištění možných problémů.

Jejím hlavním cílem je eliminovat šest velkých ztrát výrobních zařízení – poruchy, menší závady, zbytečné časové ztráty, snížený pracovní výkon, vady v kvalitě a nedostatek efektivity.

 

Jaké tři kroky (tři druhy údržby) vás zavedou k funkčnímu TPM?

Totálně produktivní údržba se snaží zvýšit efektivitu výrobních procesů tím, že se zaměřuje na prevenci jakýchkoliv chyb, výpadků nebo nehod. Jak? Systematickým prováděním autonomní, preventivní a prediktivní údržby.

  • Autonomní údržba je o zapojení vyškolených operátorů, kteří provádí jednoduché úkony jako čištění, seřizování, mazání a další, aby pochopili závislost mezi stavem stroje a kvalitou výrobku.
  • Preventivní údržba je předem plánovanovaná, ideálně podle cyklu stroje. Provádí se v pravidelných intervalech nebo podle normativně předepsaných kritérií.
  • Prediktivní údržba už opravdu stojí na online sledování důležitých parametrů stroje, statistikách, analýze odchylek, predikcích a číslech. Díky tomu včas odhalíte možnou poruchu stroje v dostatečném časovém předstihu a naplánujete si opravu.

 

TPM údržba cedule

Dopad TPM údržby na výrobu

Filosofie za TPM transformuje výrobu několika způsoby:

  • Méně odstávek a prostojů. Monitoring strojů 24/7 a preventivní údržba významně snižují šance na neočekávané selhání strojů, což zajišťuje konzistentnější výrobní tok.
  • Vyšší efektivita zařízení. Dobře namazaný, seřízený a opečovávaný stroj funguje jako dobře namazaný stroj.
  • Zlepšení bezpečnosti. Pravidelně udržované zařízení snižuje riziko nehod, čímž se pracovní prostředí stává bezpečnějším pro všechny.

Na druhou stranu – je dobré vědět, že TPM je tak trochu maraton. Jeho zavedení trvá zhruba 3-5 let. Ale první úspěchy můžete pozorovat už po prvním roce, kdy změny provádíte.

Plus, co si budeme povídat, už jen obyčejná preventivní údržba strojů je pro výrobní firmu asi 7x levnější než tzv. reaktivní, tedy vzniklá až jako reakce na poruchu stroje… 

 

Jak s TPM údržbou pomůže MES systém?

Není to tak dávno, co se na nás obrátila jedna výrobní firma s tím, že by rádi monitoring strojů. Chvíli jsme si s pánem po telefonu povídali a ukázalo se, že dost (nebo možná málo) bojují s častými odstávkami strojů z důvodu neočekávaných poruch. A bohužel promarnili spoustu času a peněz, než si uvědomili, že řeší problémy až ve chvíli, kdy nastanou, ale předcházet se jim snaží žalostně málo. 

Víme, bylo, je a bude to o lidech. A tací, co si myslí, že preventivní údržba spočívá v otření mašiny hadrem, mají pořád práci. Ale to už je věc personalistů…

Každopádně hned na úvodní schůzce přišla řeč i na modul preventivní údržby. Vysvětlili jsem jim, že systém automaticky plánuje úkoly údržby, že před nadcházející údržbou posílá notifikace a alarmy a poskytuje podrobné zprávy o stavu zařízení. Navíc můžou údržbáři (snad jiní, než tam byli doteď) řešit preventivní údržbu a evidenci poruch přímo v terénu na tabletu. Bez papírování.

To, že přestali čekat na to, až stroj selže, ale údržbu si plánovali, se samozřejmě dost podepsalo na zlepšení celkové efektivity zařízení (OEE). 

Životnost strojů se prodloužila (protože když se o ně dobře staráte, déle vydrží) a to způsobilo, že se počáteční investice do MES systému vrátila o to rychleji.

Takže moudro pro dnešní den: lepší krátká prevence než situace, které už nejdou zachránit.

Potřebuje se zaváděním TPM modelu pomoci? 

Napište námNapište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru