Úspory energie ve firmách, Dotace Digitalizace, Technologie 4.0 – to jsou jen některé programy, ze kterých lze MES financovat

10/29/2022

Automatizaci a digitalizaci výroby, zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace – to všechno podporuje EU dotacemi na digitalizaci. Vy tu ale jste, protože chcete MES, tak se podíváme na to, kam si podat žádost a získat tak štědrý příspěvek na financování výrobního informačního systému.

Úspory energie ve firmách

Aktuálně téma číslo jedna v domácnostech i firmách. V září se spustil dotační program Úspory energie: Dotace na úspory energie ve firmách, jehož cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporuje opatření, která přispívají k úspoře konečné spotřeby energie jako je například výměna zastarých energeticky neefektivních strojů, zateplení budov, instalace obnovitelných zdrojů energie a tak dále.

 

Z našeho pohledu je důležité zmínit, že součástí žádosti o dotaci pro firmu je také energetický posudek. Jednou z funkcí MES xMost je přesné měření spotřeby elektrické energie každého stroje ve výrobě. A také upozornění SMS či e-mailem na překročení stanovených spotřeb, na nevypnutí stroje, dlouhý prostoj při zapnutém stroji atd.

Tímto způsobem systém pomáhá uspořit energii a značně snižuje možnost, že se na vašem vyúčtování objeví nekontrolované výdaje za elektrickou energii. Zákazníkům pomáháme dotaci získat a díky ní snadněji celý projekt digitalizace zrealizovat.

Inovace

Z programu Inovace pro malé a střední podniky pořídíte nové výrobní technologie a stroje, software či práva duševního vlastnictví, díky kterým zahájíte výrobu inovovaných výrobků a produktů. Ty musí pocházet z vašeho předchozího výzkumu a vývoje nebo mohou být pořízeny formou např. licencí a patentů.

Dotace na digitalizaci a zavedení Průmyslu 4.0 (připravuje se)

S nákupem strojů, technologického vybavení, zařízení, hardwaru a softwaru firmám pomůže dotace Technologie 4.0: Dotace na zavedení průmyslu 4.0. Opět platí, že o ni mohou žádat malé a střední podniky z výrobního sektoru, stavebnictví, skladování…

Dotační program se kromě nákupu výrobních a nevýrobních strojů vztahuje i na nehmotný majetek, kam patří výdaje na software (ERP, CRM a samozřejmě MES). Cílem je zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu, zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly apod.

 

ICT a SS – digitální podnik (připravuje se)

Program Digitální podnik podpoří všechny podniky, které chtějí nákupem hardwaru a softwaru zvýšit úroveň digitalizace nebo automatizace ve firmě (automatizovat výrobu, digitalizovat data, zvýšit kyberbezpečnost, propojit řízení procesů či jinak zefektivnit chod firmy).

Jak vidíte, snaha pomoc firmám s financováním digitální transformace, tu je.

Vyzkoušejte si MES xMost na pilotním pracovišti (cenou se vejdete do operativních nákladů), ať nekupujete zajíce v pytli. První data můžete mít v ruce už za pár hodin.

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru