OEE: co je a k čemu slouží

OEE je jedním z hlavních ukazatelů, jak vaše výroba funguje. Zkratka pochází z anglického Overall Equipment Effectiveness a ukazatel umožňuje srovnat efektivnost jednotlivých výrobních zařízení, ale také celých výrobních linek. Je to klíčová informace pro ty, kteří chtějí zefektivňovat a vylepšovat. A mezi ty vy určitě patříte, nemáme pravdu?

A jak takové OEE vypočítáte? 👇

OEE = Dostupnost x Výkon x Kvalita x 100%

Co však znamenají jednotlivé pojmy?

Dostupnost – availability – je poměr mezi výrobním časem (kdy je zařízení v chodu) a disponibilním časem (očekávaná doba chodu zařízení).

Výkon – performance – je poměr mezi skutečným a plánovaným výstupem.

Kvalita – quality – je poměr mezi výstupem kvalitních výrobků a výstupem všech výrobků.

A k čemu vám jsou tyto výpočty dobré?

Pokud znáte OEE, jste o krok napřed. Můžete eliminovat ztráty vzniklé z prostojů, z poškození výrobků, nižšího výrobního taktu… Prostě a jednoduše odkryjete všechny karty. Získáte přehled o skrytých kapacitách výrobních strojů, díky kterým můžete zvýšit efektivitu výroby, a tím i zisky.

A čísel se nemusíte bát, MES xMost převezme veškeré propočty za vás. Vy se mezitím můžete zabývat tím, co je skutečně důležité – jak vyrábět líp, víc a levněji.

Myslete na to, že měření OEE je cesta k vysněnému cíli – optimální výrobě.

 

OEE

Napište nám!

Kontakt

+420 517 543 023

info@bartech.eu

Přihlásit k newsletteru